Killan historiaa

Pirkanmaan Viestikillan syntyhistoriaa

Viestikilta ry perustettiin 1963 Riihimäellä.

Jo vuodesta 1964 suoritettujen alkutunnustelujen jälkeen perustettiin 5.2.1966 sodanajan Viestipataljoona 24:n aseveli-illassa Viestikillan Tampereen seudun paikallisosasto. Jäsenkelpoisia olivat kaikki viestiaselajissa palvelleet sotilasarvoon katsomatta. Osastoon liittyikin heti perustamistilaisuudessa lähes sata jäsentä.

Paikallisosaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Seppo Savontaus ja varapuheenjohtajaksi Ragnar Sjöholm. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Oiva Kontumieni, Jukka Raunio, Seppo Relander, Olavi Saarnijoki sekä Jukka Sulin.

Toiminta lähti ripeästi käyntiin ja ensimmäisenä toimintavuonna järjestettiin jo mm. viestimieskilpailu yhteistyössä paikallisten reserviläisjärjestöjen viestiosastojen kanssa.

Vuoden 1968 aikana kävi selväksi, ettei Viestikilta taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi pystyisi hoitamaan jäsenmaksuvelvoitteitaan paikallisosastoille. Koska tilanne alkoi olla hälyttävä, ryhdyttiin pohtimaan keinoja toiminnan elvyttämiseksi ja kehittämiseksi. Paikallisosastollamme ei ollut lainkaan varoja ja jäsenmäärä oli laskusuunnassa. Koska apua pääkillan taholta ei ollut odotettavissa, otettiin esille mahdollisuus erota pääkillasta ja perustaa itsenäinen alueellinen viestikilta. Itsenäisenä yhdistyksenä olisi mahdollisuus itse kerätä jäsenkuntansa jäsenmaksut ja suorittaa myös muunlaista varainhankintaa.

Vuoden 1972 paikallisosaston vuosikokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus Pirkanmaan Viestikillan perustamisesta. Suhteet Viestikiltaan pyrittäisiin pitämään mahdollisimman hyvinä ja osallistumaan myös sen järjestämiin tilaisuuksiin. Oikeusministeriö hyväksyi killan yhdistysrekisteriin 30.10.1972 nykyisellä nimellään (Pirkanmaan Viestikilta ry), sekä Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL) jäsenekseen samana vuonna. Todettakoon, että killan säännöt mahdollistivat myös naisten hyväksymisen jäseneksi tasavertaisesti miesten kanssa.

Pirkanmaan Viestikillan perustaneiden Viestipataljoona 24:n veteraanien sotataipaleeseen voit tutustua tästä aukeavassa Viestipataljoona 24 Sotapolku.fi palvelussa.

Viestipataljoona 24:n veteraanien kokoamia tarinoita ja muisteloita on heidän julkaisemissaan lehtisissä, jotka löydät skannattuina alta:
VP24 jutut, osa 1 (38 Mb)
VP24 jutut, osa 2 (37 Mb)
VP24 jutut, osa 3 (50 Mb)
VP24 jutut, osa 4 (44 Mb)
VP24 jutut, osa 5 (42 Mb)
VP24 jutut, osa 6 (32 Mb)